• Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - Ośrodek "Dom"

  • Pomoc kobietom z dziećmi małoletnimi i kobietom w ciąży - Ośrodek "Etezja"