davor

Ośrodek "Dom"

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” (skr. Ośrodek „DOM”)

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej z siedzibą w Warszawie informuje, że Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM przy ul. Walecznych 59 w Warszawie, prowadzony przez nasze Stowarzyszenie zakończył działalność stacjonarną: od stycznia br. nie działa całodobowo i nie udziela schronienia kobietom doświadczającym przemocy lub nią zagrożonym oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką.

Powodem likwidacji hostelu Ośrodka DOM jest brak środków na jego dalsze funkcjonowanie.

Ośrodek DOM funkcjonuje nadal jako placówka ambulatoryjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Oferta obejmuje indywidualną pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dla dzieci z rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także pomoc prawną i konsultacje z coachem. Ponadto Ośrodek oferuje zajęcia grupy radzenia sobie z przemocą, grupy psychoedukacyjnej dotyczącej problematyki przemocy i uzależnień oraz warsztaty umiejętności wychowawczych. Ośrodek zatrudnia doświadczonych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologów, prawnika i coacha. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Zachęcamy osoby doświadczające przemocy domowej, a także członków ich rodzin oraz świadków do kontaktu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 22 6161036 w celu umówienia wizyty u specjalisty. Proponowane terminy wstępnej konsultacji oraz dalszej pomocy są krótkie – nie przekraczają kilku dni.

Wybierz z menu po prawej stronie interesujące Cię informacje.

Kontakt:
Tel.: 22 616 10 36
Faks: 22 617 28 91
E-mail: spb.dom@wp.pl

Kategorie: