08. Pomoc ambulatoryjna Ośrodka "Dom"

Ośrodek „DOM” prowadzi program pomocy ambulatoryjnej, głównie w zakresie poradnictwa psychologicznego (dla dorosłych i dzieci) i socjalno-prawnego. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego; w tym, m.in. byłe mieszkanki Ośrodka, które ukończyły program pomocy stacjonarnej. Organizujemy również warsztaty wspierająco – rozwojowe, grupy dalszej pomocy psychologicznej, zajęcia reedukacyjne dla dzieci i porady lekarza psychiatry.
Do programu pomocy ambulatoryjnej kwalifikowane są osoby po wstępnych konsultacjach u specjalistów pracy socjalnej po uprzednich zapisach.
KONTAKT : www.spb.dom@wp.pl

Kategorie: