Ośrodek "Dom"

Wolontariat / Staż / Praktyki / Szkolenia w Ośrodku "Dom"

W naszej placówce organizujemy wolontariat dla osób zainteresowanych w zakresie pomocniczych prac przy organizacji pomocy dla kobiet i dzieci, m.in. obsługa recepcji, pomoc podopiecznym przy asystowaniu do urzędów, sądów, opiece nad dziećmi, pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji, udzielanie korepetycji itp.
Wszystkie porozumienia w sprawie przystąpienia do wolontariatu są uzgadniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Strony